Công ty cổ phần Xây Lắp Điện 1 Được Vinh Danh

Công ty cổ phần Xây Lắp Điện 1 vừa được vinh danh tại lễ công bố 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Tạp chí Forbes Việt Nam thực hiện dựa trên kết quả 3 vòng sàng lọc khắt khe với các doanh nghiệp.

Vòng sơ loại chọn ra các công ty có tình hình kinh doanh tốt, niêm yết ổn định trên sàn HOSE và HNX. Quy mô giá trị vốn hóa và doanh thu trên 500 tỉ đồng.  Ở vòng tiếp theo, các công ty được chấm điểm theo các tiêu chí về tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, vốn chủ sở hữu (ROE). Tổng tài sản (ROA) hay các tiêu chí đo lường hoạt động, rủi ro riêng của nhóm ngân hàng như thu nhập lãi thuần, tài sản sinh lãi (NIM), tỷ lệ trích lập dự phòng (RCC), tỷ lệ nợ xấu (NPL)… và tặng trưởng EPS giai đoạn 2015 – 2019.

0982105693
Tải báo giá