Có 4 đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Phường Vĩnh Hưng có diện tích đất tự nhiên là 174,8139ha. Phía Đông – Bắc giáp phường Vĩnh Tuy quận Hai Bà Trưng, phường Thanh Trì quận Hoàng Mai. Phường Thanh Lương quận Hai Bà Trưng; Phía Tây – Bắc giáp phường Mai Động; Phía Đông – Nam giáp phường Lĩnh Nam; Phía Tây – Nam giáp phường Yên Sở, phường Hoàng Văn Thụ.

1. Vành đai 2,5 từ Tân Mai đến Lĩnh Nam

Đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Vĩnh Hưng đáng chú ý có đường Vành đai 2,5 từ Tân Mai đến Lĩnh Nam. Hiện tại, tuyến đường này đã làm đến đoạn hồ Vĩnh Hoàng. Đoạn còn lại thông sang đường Lĩnh Nam chưa thi công dài khoảng 500m.

Từ đoạn hồ Vĩnh Hoàng, đường Vành đai 2,5 thông sang Lĩnh Nam chưa thi công.

Đây cũng là nút giao giữa Vành đai 2,5 và đường BT Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên.

Đoạn đường Vành đai 2,5 khoảng 500m thông sang Lĩnh Nam theo qui hoạch.

2. Đường từ ngõ 107 Lĩnh Nam đến Vành đai 2,5

Đường từ ngõ 107 Lĩnh Nam đến Và đai 2,5 theo qui hoạch dài khoảng 500m. Trên thực tế, đây là một phần của tuyến đường BT Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên đi qua chung cư CTI Vĩnh Hoàng. 

Tuyến đường có điểm đầu ở Vành đai 2,5 đoạn qua chung cư CTI Vĩnh Hoàng. Tuyến theo qui hoạch cắt qua đường Lĩnh Nam và kết thúc ở ngõ 107 Lĩnh Nam đoạn Công ty TNHH Toda.

Sơ đồ tuyến đường từ ngõ 107 Lĩnh Nam đến Vành đai 2,5.

Tuyến đường trên thực tế bắt đầu từ Vành đai 2,5 đoạn qua chung cư CTI Vĩnh Hoàng.

Đoạn đầu giáp giới với Vành đai 2,5 thi công dang dở.

Đoạn qua chung cư CTI Vĩnh Hoàng đã thi công gần sát đến đường Lĩnh Nam. Đoàn còn lại của tuyến đường này đến ngõ 107 Lĩnh Nam chưa thi công.

Đoạn cuối tuyến giao cắt với ngõ 107 Lĩnh Nam.

3. Hai tuyến đường ven hồ sinh thái Vĩnh Hưng

Hai tuyến đường sẽ mở ở ven hồ sinh thái Vĩnh Hưng theo qui hoạch có chiều dài lần lượt là 1,3 và 1,4km. Trên thực tế, đây là hai tuyến đường nối từ đường BT Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên (đoạn qua chung cư Sunshine Garden) qua đường Dương Văn Bé và Vĩnh Hưng.

Tuyến đường số 1 theo qui hoạch kết thúc ở đoạn gần chung cư Công an quận Hoàng Mai, tuyến số 2 kết thúc ở cuối ngõ 200 Vĩnh Hưng.

Sơ đồ 2 tuyến đường ven hồ sinh thái Vĩnh Hưng.

Hai tuyến đường này bắt đầu tư đường BT Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên (màu xanh), hướng về đường Dương Văn Bé và hồ sinh thái Vĩnh Hưng.

Hai tuyến đường có chiều dài 1,3 và 1,4km chạy hai bên hồ.

Các tuyến đường này kết thúc lần lượt ở đoạn gần chung cư Công an quận Hoàng Mai và cuối ngõ 200 Vĩnh Hưng. Đây là những tuyến đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Vĩnh Hưng đáng chú ý.

 

0982105693
Tải báo giá