UBND TP HÀ NỘI TẶNG BẰNG KHEN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I
Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I vừa được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch và tham gia hỗ trợ, giúp đỡ phòng chống dịch Covid 19, tại “Hội nghị Tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội”.
Các hoạt động xã hội mà công ty đang hướng tới thể hiện triết lý kinh doanh nhân văn của PCC1, đó là kinh doanh gắn với trách nhiệm xã hội, trách nhiệm với cộng đồng, góp sức vì một tương lai tốt đẹp hơn, vì một đất nước phồn vinh và phát triển.
0982105693
Tải báo giá