Vừa qua, tại Phú Quốc, đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2020. Cùng với 40 doanh nghiệp xuất sắc khác, PCC1 vinh dự được vinh danh tại TOP 10 Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm hóa vừa.
Hoàn thành BCTN đúng hạn và đạt được giải thưởng trên trong bối cảnh Việt Nam và toàn thế giới phải thực hiện giãn cách xã hội và chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 là một nỗ lực không nhỏ của PCC1 nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch, mở rộng phương thức tiếp cận thông tin, tạo sự kết nối và tin tưởng của cổ đông, nhà đầu tư đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng phát triển bền vững của công ty.
Lễ trao giải Cuộc bình chọn DNNY 2020 với 3 hạng mục: Doanh nghiệp có báo cáo thường niên tốt nhất; Doanh nghiệp có báo cáo phát triển bền vững tốt nhất và Doanh nghiệp có điểm quản trị công ty cao nhất. Ngoài ra, ở mỗi hạng mục, Ban Tổ chức cũng chọn 1 doanh nghiệp có sự tiến bộ vượt bậc để trao giải “Tiến bộ vượt trội” nhằm ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc minh bạch thông tin.
0982105693
Tải báo giá